top of page

ტვ 1846 წლის ასოციაციის სტატიები ოპენჰაიმ ე. ვ

 

საიტზე http://www.tv1846-oppenheim.de/

 

კონტაქტები

დეპარტამენტი Muay Thai / Fight Team Oppenheim  

Განყოფილების უფროსი

ა.დიბაბა

ფოსტა: Fight-Team-oppenheim[at]gmx[dot]de

ტელ: 0049 (0) 6133 3882169

დან

Gymnastics Club 1846 Oppenheim eV

საფოსტო ყუთი 1236 
55273 ოპენჰაიმი
 
ელფოსტა: info[at]tv1846_oppenheim[dot]de

ჩვენი პროფესიული ასოციაციები

Muaythai Federation გერმანიაში რეგისტრირებული ასოციაცია
ოფისი:
ძველი ბერგჰაიმერის შტრასე 11
41515 გრევენბროიჩი
ტელეფონი 02181-63238
ფოსტა: muaythai@t-online.de
პრეზიდენტი დეტლეფ ტურნაუ
41515 გრევენბროიჩი
ტელ. 02181-63238 (სთ 9-დან 12 სთ-მდე)
ფოსტა: muaythai@t-online.de
www.mtbd.de
ფედერალური შესრულების ცენტრი:
ფედერალური შესრულების ცენტრი
Venloerstr.16-18
41569 რომმერსკირხენი


WAKO რაინლანდ-პფალცი eV
67061 ლუდვიგსჰაფენი
დაფა:
პრეზიდენტი
ბერნდ მანერცი უფროსი
შუცენშტრასე 31-33
67061 ლუდვიგსჰაფენი

სასამართლოს ადგილსამყოფელი და რეგისტრაცია:
რაინლანდ-პფალცი, ლუდვიგსჰაფენი VR-LU1967

ოფისი:
ბერნდ მანერც უმც
Საფოსტო მისამართი:
WAKO რაინლანდ-პფალცი eV
ბერნდ მანერც უმც
შუცენშტრასე 31-33
67061 ლუდვიგსჰაფენი
ტელეფონი: 0621 - 584 616

 

 

 

პასუხისმგებლობის უარყოფა

  

1. ონლაინ შეთავაზების შინაარსი
ავტორი არ იღებს პასუხისმგებლობას მოწოდებული ინფორმაციის აქტუალურობაზე, სისწორეზე, სისრულესა და ხარისხზე. ავტორის მიმართ პასუხისმგებლობის პრეტენზიები, რომლებიც ეხება მატერიალურ ან არამატერიალურ ზიანს, რომელიც გამოწვეულია მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენებით ან გამოუყენებლობით, ან არასწორი და არასრული ინფორმაციის გამოყენებით, პრინციპში გამორიცხულია, თუ არ არსებობს აშკარა განზრახ ან უხეში დაუდევრობა. არსებობს ავტორის ბრალის ქმედება.
ყველა შეთავაზება არ არის სავალდებულო. ავტორი პირდაპირ იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეავსოს ან წაშალოს გვერდების ნაწილები ან მთელი შეთავაზება წინასწარი შეტყობინების გარეშე ან დროებით ან სამუდამოდ შეწყვიტოს გამოქვეყნება.

2. ცნობები და ბმულები
გარე ვებსაიტებზე პირდაპირი ან ირიბი მითითების შემთხვევაში („ჰიპერბმულები“), რომლებიც ავტორის პასუხისმგებლობის სფეროს მიღმაა, პასუხისმგებლობა ძალაში შევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტორმა იცოდა შინაარსი და ეს ტექნიკურად შესაძლებელი და გონივრული იყო. მას თავიდან აიცილოს უკანონო შინაარსის გამოყენება.
ავტორი პირდაპირ აცხადებს, რომ ბმულის შექმნის მომენტში არ შეინიშნებოდა არალეგალური შინაარსი დაკავშირებულ გვერდებზე. ავტორს არანაირი გავლენა არ აქვს დაკავშირებული/დაკავშირებული გვერდების მიმდინარე და მომავალ დიზაინზე, შინაარსზე ან ავტორობაზე. აქედან გამომდინარე, ის ცალსახად ემიჯნება ყველა კონტენტს ყველა დაკავშირებულ/დაკავშირებულ გვერდებზე, რომლებიც შეიცვალა ბმულის შექმნის შემდეგ. ეს განცხადება ეხება ყველა ბმულს და მითითებას, რომელიც დაყენებულია ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე მესამე მხარის ჩანაწერებზე სტუმრების წიგნებში, სადისკუსიო ფორუმებსა და ავტორის მიერ შექმნილ საფოსტო სიებში. იმ გვერდის პროვაიდერი, რომელზედაც იყო მითითება, პასუხისმგებელია მხოლოდ უკანონო, არასწორი ან არასრული შინაარსისთვის და, კერძოდ, ამგვარი ინფორმაციის გამოყენების ან გამოუყენებლობის შედეგად მიყენებული ზიანისთვის, და არა ის პირი, რომელიც უბრალოდ მიმართავს შესაბამის პუბლიკაციას ბმულების საშუალებით.

3. საავტორო და სასაქონლო ნიშნების კანონი
ავტორი ცდილობს დაიცვას ყველა პუბლიკაციაში გამოყენებული გრაფიკის, ხმოვანი დოკუმენტების, ვიდეო თანმიმდევრობისა და ტექსტების საავტორო უფლებები, გამოიყენოს მის მიერ შექმნილი გრაფიკა, ხმოვანი დოკუმენტები, ვიდეო თანმიმდევრობები და ტექსტები, ან გამოიყენოს ულიცენზიო გრაფიკა, ხმოვანი დოკუმენტები, ვიდეო. თანმიმდევრობები და ტექსტები.
ვებსაიტზე ნახსენები ყველა ბრენდი და სავაჭრო ნიშანი, რომელიც შესაძლოა დაცული იყოს მესამე მხარის მიერ, შეზღუდვის გარეშე ექვემდებარება მოქმედი სასაქონლო ნიშნის კანონის დებულებებს და შესაბამისი რეგისტრირებული მფლობელის საკუთრების უფლებებს. დასკვნა, რომ სასაქონლო ნიშნები არ არის დაცული მესამე მხარის უფლებებით, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ მხოლოდ ხსენების საფუძველზე!
თავად ავტორის მიერ შექმნილი გამოქვეყნებული ობიექტების საავტორო უფლება რჩება მხოლოდ გვერდების ავტორს. ასეთი გრაფიკის, ხმოვანი დოკუმენტების, ვიდეო თანმიმდევრობისა და ტექსტების რეპროდუცირება ან გამოყენება სხვა ელექტრონულ ან ბეჭდურ პუბლიკაციებში დაუშვებელია ავტორის პირდაპირი თანხმობის გარეშე.

4. კონფიდენციალურობა

 

კონფიდენციალურობა; ჩვენ შევასწორეთ ჩვენი მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია და გამოყენების პირობები მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) შესაბამისად, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 25 მაისს.

გარწმუნებთ, რომ თქვენს მონაცემებს სენსიტიურად და კეთილსინდისიერად ვამუშავებთ და არ გადავცემთ მონაცემებს მესამე პირებს. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეთ დეპარტამენტის უფროსს, თუ არ გსურთ ვებგვერდზე გამოჩნდეთ თქვენი სახელით ან ფოტოთი. პირადი წინააღმდეგობის გარეშე თქვენ ეთანხმებით განახლებებს. შემდგომი ქმედება არ არის საჭირო. უნაკლო სამართლიანი, მიუხედავად მონაცემთა დაცვისა!


თუ პერსონალური ან საქმიანი მონაცემების (ელფოსტის მისამართები, სახელი, მისამართები) შეყვანის შესაძლებლობა არსებობს, ამ მონაცემების შეყვანა ხდება ნებაყოფლობით საფუძველზე. ყველა შემოთავაზებული სერვისის გამოყენება და გადახდა ნებადართულია - რამდენადაც ტექნიკურად შესაძლებელია და გონივრული - ასეთი მონაცემების მიწოდების გარეშე ან ანონიმური მონაცემების ან ფსევდონიმით უზრუნველყოფის გარეშე. ანაბეჭდში გამოქვეყნებული საკონტაქტო მონაცემების ან შესადარებელ ინფორმაციას, როგორიცაა საფოსტო მისამართები, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები, გამოყენება მესამე მხარის მიერ იმ ინფორმაციის გაგზავნის მიზნით, რომელიც პირდაპირ არ არის მოთხოვნილი, დაუშვებელია. ჩვენ პირდაპირ ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ სამართლებრივი ზომები ეგრეთ წოდებული სპამ წერილების გამომგზავნის წინააღმდეგ, რომლებიც არღვევენ ამ აკრძალვას.

5. ამ უარის თქმის მოქმედების ვადა
პასუხისმგებლობის ეს უარყოფა უნდა ჩაითვალოს იმ ვებსაიტის ნაწილად, საიდანაც იყო მითითება ამ გვერდზე. თუ ამ ტექსტის ნაწილები ან ცალკეული ფორმულირებები არ შეესაბამება, აღარ ან სრულად არ შეესაბამება მოქმედ სამართლებრივ მდგომარეობას, დოკუმენტის დანარჩენი ნაწილები უცვლელი რჩება მათი შინაარსითა და მოქმედებით.

bottom of page